Sayfalar

Eğitim Felsefemiz

Eğitim Felsefemiz

  • Anadiline ve birden fazla yabancı dil öğrenme altyapısına hazır,
  • İletişim becerisi güçlü,
  • Analiz becerisine sahip, soyut düşünebilen,
  • Ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş,
  • Teknolojiyi doğru kullanabilen,
  • Matematik, Fen ve Sosyal Bilimlerde bir üst eğitim kurumuna hazır,
  • Sportif ve sanatsal faaliyetlerde kendi yeteneklerini keşfedebilmiş,
  • Girişimciliği, araştırmayı ve liderliği öğrenmiş,
  • Manevi gelişimini tamamlamış,
  • Kendi yetenek ve kabiliyetlerine göre zamanında doğru yönlendirilmiş
.