Etkinlik Detay

Türkçe Etkinliği

Türkçe Etkinliği

Türkçe Dil Etkinliğinin Önemi

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler çocuğun gelişim özelliklerini destekleyecek şekilde kullanılmalıdır.Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dili etkinlikleri sayesinde çocuklar başkalarının konuşmalarını dinleyerek ve uygun karşılıklar vererek konuşmalara katılırlar.

Türkçe dil etkinlikleri çocuğun zihinsel gelişiminde de etkilidir. Çocuklar belli konularla ilgili düşüncelerini açıklarlar. Olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurarlar. Belli kavramları kullanmayı öğrenirler. Gözlem yapma ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Türkçe dil etkinliklerinde çocuklar belli durumlarla ilgili duygularını sadece sözel ifadelerle değil vücut hareketlerini, jest ve mimiklerini kullanarak da ifade ederler. Yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı bulurlar, böylece psiko-motor becerileri de desteklenir.

 

Türkçe Dil Etkinliğinin Özellikleri

Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi kedini tanımasına, iç dünyasını keşfetmesine yardımcı olur. Kendisinin farkına varan çocuk da kolaylıkla kendisini ifade edebilme, günlük sevinçlerini, üzüntülerini başkalarıyla paylaşma özelliği kazanabilir. Ayrıca çocuk, çevresinde gördüğü olumlu ilişkiler yoluyla kendisine güven duymayı öğrenecektir. Bu da onun duygusal yaşamının sağlıklı gelişmesine katkıda bulunacaktır. Türkçe dil etkinlikleri ile çocuklara, çevreyi ve diğer insanların tutum ve davranışlarını algılamaları için gerekli yönlendirme yapılır. Böylece çocuk çevresindeki nesnelerin benzerlik ve farklılıklarını (renk, şekil, hacim vb. özelliklerini), birbirlerinin aynı, farklı olan özellikleri eşleştirme, şekil-zemin İlişkisini, uzaydaki konumlarını ayırt etmeyi ve onları zihinde saklanması gibi işlevleri yerine getirir. Ayrıca çocukların çevrelerindeki nesnelere ait sesleri de algılamaları sağlanır. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun dikkatinin gelişimini sağlar.

Çocukların dikkatini belirli bir nesneye, etkinliğe veya davranışayoğunlaştırması ile öğrenme arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Çocukların dikkat süreleri de yaş ile birlikte gelişim gösterir. Çocuk Türkçe dil etkinliğinde aktif olarak dinleme veya katılma becerisi geliştirir. Bu da onun dikkat süresinin gelişimi için önemlidir.

Türkçe dil etkinliklerinde yer alan kitaptan hikâye anlatımı, kitaba bakma, öyküyü, kahramanları mekânı vb. algılama, kendi ifadeleri ile yeniden yorumlama imkânı sağlar. Böylece küçük yaşlarda kitapla tanışan çocukta okuma alışkanlığı gelişir. Okuma alışkanlığı kazanan çocuk ise gözlemci, araştırıcı, eleştirici yaratıcı özelliklere sahip olur

Çocuğun Gelişimine Olan Etkileri

 • Çocukların düzgün konuşmasına ve kendilerini sözle ifade etmelerine yardımeder.
 • Çocuklara kitap sevgisini aşılar.
 • Çocuklar hikâye dinlerken ya da anlatırken sosyal yönden gelişirler. Örneğin:birlikte oturma, dinleme, arkadaşlarına saygı, fikir alışverişi yapma vb. alışkanlıklar kazanır.
 • Hikâyelerden öğrendikleri ile çevreyi tanıma ve ilgi duyma kolaylaşır.
 • Duygu ve düşüncelerini anlatarak, ruhsal yönden rahatlamasını sağlar.
 • Yaratıcı düşünme yetenekleri gelişir.
 • Sanata ve edebiyata ilgisi artar ve yeteneği olan çocuklar keşfedilir.
 • Sözcük dağarcığını zenginleştirir.
 • Türkçeyi düzgün kullanmayı öğrenir.
 • Kelimeleri doğru telaffuz etmeyi öğrenir.
 • Sesinin tonunu ve hızını ayarlamayı öğrenir.
 • Aynı sesle başlayan kelimeler üretebilir.
 • Kafiyeli kelimeler üretebilir.
 • Anlatma ve ifade etme becerilerine yönelik çalışmalar yapılır.
.