Etkinlikler

Türkçe Dil Etkinliğinin Önemi Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler çocuğun gelişim özelliklerini destekleyecek şekilde kullanılmalıdır.Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dili etkinlikleri sayesinde çocuklar başkalarının konuşmalarını dinleyerek ve uygun karşılıklar vererek konuşmalara katılırlar. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun zihinsel gelişiminde de etkilidir. Çocuklar belli konularla ilgili düşüncelerini açıklarlar. Olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurarlar. Belli kavramları kullanmayı öğrenirler. Gözlem yapma ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Türkçe dil etkinliklerinde çocuklar belli durumlarla ilgili duygularını sadece sözel ifadelerle değil vücut hareketlerini, jest ve mimiklerini kullanarak da ifade ederler. Yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı bulurlar, böylece psiko-motor becerileri de desteklenir.   Türkçe Dil Etkinliğinin Özellikleri Türkçe dil etkinlik […]

İngilizce Eğitim Etkinlikleri   Bir zamanlar reklamlarda da izlediğimiz gibi ’7 çok geç.’ 0-6 yaş arası kişilik gelişiminin tamamlandığı yaşlar olduğu için ve temel eğitimin 6 yaşında başlamasına vurgu yapmak için kullanılan bu reklamlar aslında çocuklarda 3-6 yaşlarında İngilizce öğrenmenin önemini de gösteriyor. İki ya da çok dil öğrenmek başarılı bir iletişim için çok önemli. Çocukların İngilizceöğrenmesi dünya dilini erkenden öğrenerek başarıya erkenden başlaması için daha da önem taşıyor. Çocuklar yabancı dil öğrenmeye erken yaşlarda başladığı zamanlarda ikinci dili hatta daha başka dilleri daha kolay öğreniyorlar. Erken yaşlarda yabancı dil eğitiminin çocukların zihinsel ve duyusal üstünlükleri ve esnekliklerinden dolayı çok daha etkin sonuçlar verdiği kanıtlanmıştır.   Çocuğun erken yaşlarda yabancı dil öğrenmesini gerektirecek bir çok neden vardır. -Yabancı dil eğitimi  çocuğun zihinsel gelişimini düzenlemektedir. -Erken […]

Okuma Yazma Etinliğinin Önemi İlkokula hazırlık çalışmaları; çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına devam ettiği süre boyunca sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri gibi bütün alanlarda eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bir bütünüdür. Bu alanda yapılacak çalışmalar çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna başladığı ilk günden itibaren bütün gelişim alanlarını kapsamalı ve birbiri üzerine eklenerek gitmelidir. Çocuğun bir beceriyi tam anlamıyla kazanabilmesi için uzun yıllara ihtiyaç vardır. Başka bir deyişle, ilkokula hazırlık çalışmaları genel anlayışın aksine, sadece okul öncesi eğitim kurumlarında okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri içinde yapılan bir senelik çalışmalar değildir. Okul öncesi eğitim programının bütünü aynı zamanda ilkokula hazırlık programıdır. Okul olgunluğu ancak bu şekilde kazanılabilir. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilkokula hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilkokula geçişini kol […]

Değerler Eğitimi   Öğrencilere temel insani değer ve erdemlerin kazandırılması, değerlere karşı duyarlılık oluşturulması ve onların davranışa dönüştürülmesi, Toplum tarafından kabul gören değerlerin uygun oyun ortamı oluşturarak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi. Öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi. Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek değerlerle donatılmış öğrencilerin yetiştirilmesi Kültürel kodların güçlendirilmesi, Okul ve çevresindeki sosyal yaşamın etik değerlere uygun olarak şekillenmesi BİRLİKTE YAŞAMA VE KARDEŞLİK (KASIM-ARALIK) 1.      Kardeşlik için fedakarlık 2.      Dayanışma 3.      Farklılıklara Saygı 4.      Yardımlaşma 5.      Hediyeleşme 6.      Ortak Noktalarımız 7.      Birlikte Yaşam Kültürü 8.      Ön Şartsız Kabul 9.      Hoşgörü NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI& […]