Sayfa başlığı
BİLGİ ve KAYIT İÇİN


  • Güvenlik Kodunu Giriniz: 510185
Anaokulundan Üniversite Hazırlığa Gönülden Öğretir.

Eğitim Öğretim faaliyetlerine 2002 yılında başlayan Mavi Umut Eğitim Kurumları, anaokulundan üniversite hazırlık sınavları kademesine kadar öğrencilerinin zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla, eğitimde sürdürülebilir çeşitli programlar geliştirmiş ve bugüne kadar on binlerce öğrenciye "Öğrenmeyi Öğretmeye" devam etmektedir. 

Özenle oluşturulmuş sınıf ortamlarında, çocukların deneyerek, keşfederek öğrenme ve araştırma yapmaları sağlanmakta, böylelikle çocuklarda kendine saygı ve öz güven gelişimi desteklenmektedir.

Gelecek Eğitim’de

Okullarımızda vizyonumuz; Evrensel değerleri ön planda tutan, sadece bugünün değil gelecek yüzyılın da ihtiyaçlarına cevap verebilen, eli, yüreği, aklı özgürleşmiş yenilikçi, akılcı ve ilkeli bireyler yetiştirerek; kurumsal kimliğini tamamlamış, rakiplerinden ayrılmış, her alanda iddiası ve projesi olan seçkin bir marka okul olabilmek.

Misyonumuz; Öğrencilerimizin kişisel hazinelerine ulaşarak; resim, müzik, spor, dil becerilerini keşfedip gün ışığına çıkarmak, ezbercilikten uzak kavrayarak öğrenebilen, yabancı dili etkin kullanarak dünya vatandaşı olmayı başaran, çağın gerektirdiği donanımlara sahip; özgüvenli, araştıran, sorgulayan, kendisiyle, ailesiyle ve toplumla barışık, manevi ve ahlaki değerleri benimsemiş, inançlı, birikimi yüksek, kendini gerçekleştirmiş bireyler yetiştirmek.

Okulla ev arasında gönülden bir köprü: Ev Ziyaretleri

Mavi Umut'ta öğrencilerimizin çalışmalarını, çalışma ortamlarını değerlendirmek ve onlara bizim için ne kadar değerli olduğunu göstermek için ev ziyaretleri gerçekleştirilir.

Eğitimde akşam nöbetleri: Baykuş Etütleri

Merkezi sınavların yaklaşmasıyla birlikte derslerin bitiş saatlerinden sonra saat 18:30- 21:00 arası gerçekleştirmiş olduğumuz ek soru çözümleri/konu özetli pekiştirme dersleri ile öğrencileri sınava hazırlama sürecidir. Baykuş etütlerinde amaç, öğrencilerimizin sınav kaygılarını hem soru çözümleri hem de konu anlatımları ile eksiklerini gidererek en aza indirgemektir. Böylece konular pekiştirilerek unutulmaz hale gelir. Öğrencilerin motivasyonlarını arttırmaya yönelik bir çalışma süreci izlenir.

Eğitim Öğretimin İlk Durağı: Anaokulu

Mavi Umut Anaokullarında, bir anne-baba ve öğretmen için en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızın kendini ve çevresini keşfetmesine imkân sağlanmaktadır. Bu süreçte ilgili ve tecrübeli eğitim kadrosuyla anaokulu öğrencilerimizin sosyalleşmesini, becerilerini artırmayı ve değerlerimizi öğrenmesini destekleyici programlar uygulamaktayız.

Pazartesi Denemeleri

Deneme sınavları öğrencinin aynasıdır. Sınavlarda öğrenci eksik olduğu konuları bilir ona göre önlem alabilir. Doğru çözüm yolları da kişiyi başarıya ulaştırır. Başarı sürecinde Pazartesi denemelerimizin katkısı çok büyüktür. Kasım sonu başlayıp Hazirana kadar devam eden denemelerdeki amaç: öğrencinin her soru tipine hazırlıklı olması, farklı yayınlardaki soru içeriğini de görebilmesi. Bu programla öğrencilerin ulusal sınavların provasını yaparak, başarısına daha da başarı katması amaçlanır. Her hafta Pazartesi günleri uygulanır. Sınavlara 2-3 hafta kala da, en az 6 tanesi Türkiye Geneli Sınavı olmakla birlikte toplam 40 sınav her gün gerçek sınav saatinde uygulanır. 

Koçluk Sistemi

Mavi umutta öğrenci koçluğu; öğrenciler için çok iyi bir yol arkadaşlığıdır. Öğrenciyi sonuca götürmek için  önemli bir misyon üstlenmektedir. Öğrenci koçluğu, öğrencinin akademik ve sosyal yaşamda başarılarını arttırma amacıyla öğrenci ile koç öğretmeni arasında kurulan işbirliğidir.

Dijital İçerikler ve Akıllı Sınıflar

Son yıllarda ses ve görüntü sistemleri kullanılarak eğitimle ilgili büyük teknolojik atılımlar yapıldı. Yeni öğretim sistemlerinde artık öğretmenler derse, uzaktan katabiliyor, bir görüntülü konferans sistemi kullanarak ders içinde mini bir seminer uygulanabiliyor. Bir öğrenci ders kayıt sistemi sayesinde daha önce katıldığı veya katılamadığı bir dersi okulun portalından rahatlıkla izleyebiliyor. Mavi Umut Okulları olarak tüm teknolojik uygulamaları yakından takip ediyor ve öğrencilerimizle daha verimli dersler işleyebiliyoruz. 

Özelden daha özel: Vip Kurs

Mavi Umut Eğitim Kurumları olarak, öğrencilerimizle daha hızlı ve daha iyi sonuçlar alabilmek için Vip Kurslarımızda 4-6-8 kişilik gruplar halinde veya bire bir eğitim ile öğrencilerimizi sınavlara hazırlamaktayız.

Etüt Çalışmaları

Etüt çalışmalarının en önemli avantajlarından biri öğrencilerin istedikleri gibi soru sorabilme şansına sahip olmalarıdır. Özellikle derste soru sormaya çekinen öğrenciler etüt çalışmalarında kendilerini daha rahat hisseder. Ve diğer öğrencilerin anlamadığı durumlar tekrar edilirken yaşanan zaman kaybı da etütlerde söz konusu olmaz. 

Yabancı Dil ve Uluslararası Yayınlar

Mavi Umut Okullarının yabancı dil programlarında İngilizce ve Almanca olmak üzere 2 yabancı dilde eğitim verilmektedir. Anaokulu İlkokul ve Ortaokul kademelerinde Oxford Yayınları ile eğitim-öğretim görülmektedir.

Uzman Kadro

Deneyimli öğretmen ve idareci kadromuzla eğitimde kaliteyi hedefleyen Mavi Umut Eğitim Kurumları olarak, yeni ve yenilikçi bir oluşumun dinamizmi ile her biri alanında önemli birikimlere sahip eğitim ve idareci kadrosunun sinerjisini oluşturuyoruz. Okullarımızdaki öğretmenlerimizin her biri, uzun yıllar sonucunda edindikleri birikim ve tecrübeyle kurumlarımızda öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyor.

Üretme becerisi olan çocuklar: Steem ve Robotik Kodlama

Mavi Umut Okullarının ilk ve orta kademelerinde öğrencilerimiz kodlama ile tanışırlar. Teknoloji sınıflarında kod yazma, robotik kodlama, 3D tasarım cihazları ile üretme becerilerini geliştiriyoruz. Okulumuzu ve ülkemizi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.