Haber Detay

29Nisan2021

PROGRAMIN AMAÇLARI
Öğrencileri iki dilde eğitim alacakları ilkokul ,  ortaokul  ve lise programına hazırlamak,

İfade becerilerine beden dilini ve mimikleri katmak,

İki dilde akıcı konuşmalarını ve düşünmelerini sağlamak,

Uluslararası literatür dili olan İngilizceyi bir yaşam şekline dönüştürmek.

 

PROGRAMIN UYGULANIŞI
Bilingual Learners programı aynı anda sınıfta bulunan iki öğretmen eşliğinde uygulanır.

Birbirini takip eden veya eş zamanlı aktiviteler ile iki dilin kullanımı sürekli hâle getirilir.

Yapılan aktiviteler bireysel, grup ve istasyon düzeninde gerçekleşir.

Her aktivite kavramsal olarak birbirinin devamı niteliğindedir.

Bilingual Learners  programında eğitim alan öğrenciler iki dil kullanımını destekleyen yaratıcı bir ortamda okul yaşantısına devam ederler.

Derslerde yer alan istasyon çalışmaları, bireysel çalışmalar ve ekip çalışmalarıyla dersin her aşamasında iki dil kullanımı gerçekleşir.

Programın ilk aşamasında öğrencilerin tercih ettikleri dili kullanarak kendilerini en iyi şekilde ifade etmeleri sağlanır. İlerleyen aşamalarda öğrenciler Bilingual öğretmenleri ile İngilizce, sınıf öğretmenleri ile Türkçe iletişim kurarlar.

 

FREE LANGUAGE CREATION

Anaokulunda öğrencilerin okul hayatını iki dilde yaşamaları için yaratıcı bir eğitim ortamı tasarlanır. Bu ortam öğrenci merkezli ve oyun temelli birçok aktivite ile desteklenir.


Projects: Öğrencilerin kendi hazırladıkları projeleri öğretmenlerine ve arkadaşlarına sunmaları.

Aura Exhibitions: Öğrencilerin yaptığı sanat çalışmalarının artırılmış gerçeklik (VR) kullanılarak dijital sergiye dönüşmesi.

Student Led Conferences: Öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları kavram çalışmalarını kendi seçtikleri portfolyo dosyası ile ailelerine sunmaları.

Field Trips: Derslerde öğrenilen kavramlarla bağlantılı iki dilde yürütülen geziler.

Special Occasions: Özel gün ve haftaların iki dilde kutlanılması.

End of Year Show: Yılsonunda iki dilde drama oyunu sergileme.

VISUAL READING

Her hafta okul kütüphanesinde gerçekleşen Bilingual okuma derslerinde;

görsel okuma ile kitap anlatımı,

hikayelerin canlandırılması,

hikaye tamamlama,

olay örgüsü sıralama,

hikayeler hakkında poster tasarlama çalışmaları yapılır.

Öğrenciler, “ana karakter yerinde sen olsaydın ne yapardın?”, “Bu hikayede bir şeyi değiştirecek olsan bu ne olurdu? Neden?” sorularına birlikte cevap verir, yaratıcı düşünme ve yaratıcı anlatım becerilerini geliştirirler.